Gustav Klimt - Thespis' wagon 1888

Gustav Klimt - Thespis' wagon 1888
Thespis' wagon
1888 280x400cm Oil on stucco base
Burgtheater. Vienna

« previous picture | Early works | next picture »